Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kamenica n/Torysou